1 Mayıs 2020

NEDEN FOTOĞRAF ?

By In blog

İnsanlığı ilk şaşırtan teknolojik buluşlardan biri de fotoğraftır. Uzunca zaman bir sihir sanılmış fotoğrafın icadı… Daha 19.yy sonunda fotoğrafçıların kâh içine girip kâh üstüne tırmandıkları o devasa, şeytani makineleri şimdi biz elimizde tutuyor cebimizde taşıyoruz. Kimi bir yüzüğe, kimi bir kaleme, kimi de bir telefona gizlenmiş…
Vaktiyle çok az ve çok pahalı olan o ulaşılmaz sihirli fotoğraf makineleri bu gün rahatlıkla anlayıp kullanabileceğimiz bir araç hâline gelmiş, bu alanda çok şey değişmiştir. Ancak, fotoğrafçılık alanında değişmeden kalan şeyler de söz konusudur.

Bunlardan bazılarını şu şekilde sıralayabiliriz: çağımızın hâlâ en önemli iletişim araçlardan birinin fotoğraf olması; bir meslek, sanat, belge, anı, haber, hobi olarak önemini koruması; hızlı gelişen ve yayılan fotoğraf teknolojisinin sanılanın aksine her alanda fotoğraf üretimini ve tüketimini arttırması; yeni geliştirilen her teknolojik ürünün kullanıcılar için sağladığı
kolaylıklar kadar donanım ve işletim bilgisi edinmek gibi yeni zorluklar çıkarması…
Bekli de en önemlisi hiç azalmayan fotoğraf çektirme ve çekme isteğimize rağmen en iyi makineye de sahip olsak en güzel görüntüleri hep fotoğrafçıların çekmesi…

Peki neden? Maharet fotoğrafçıların ellerinde ve gözlerinde değil elbette. Baktığını görme, gördüğünü estetik kurallar dahilinde algılama, algısına uygun olarak görüntüleri kurgulama, kurgusunu aktarabilecek makine donanımı seçme ve kullanma bilgisine, becerisine sahip olmalarında. Bunlardan birinin eksik olması aynı oranda çekilen fotoğrafa yansıyacaktır. Ancak, fotoğrafçılığın hangi alanında eğitim görecek, hangi alanında çalışacak olursanız olun gören bir gözünüz, estetik algı ve bilginiz, iyi bir makine donanımınız olsa da temel “Makine Ayarları” bilginiz ve beceriniz olmadan istediğiniz nitelikte fotoğraflar çekemezsiniz.

O hâlde İstenilen nitelikte fotoğraf çekebilmeniz için, fotoğraf makinelerinin özelliklerine göre ASA/ISO, diyafram, enstantane, netlik, dijital menü ayarı konularında size iş görme becerisi ve yeterliliği kazandıracak olan Makine Ayarları modülünü başarıyla tamamlamanız gerekir.